Khác biệt giữa các bản “Vương Kỳ Sơn”

không có tóm lược sửa đổi
 
Ông Vương có quan hệ tốt với cựu Chủ tịch [[Giang Trạch Dân]].
 
== Xem thêm ==
 
* [[Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân]]
* [[Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Bắc Kinh]]
* [[Bí thư Tỉnh ủy (Trung Quốc)]]
* [[Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam]]
 
==Tham khảo==