Khác biệt giữa các bản “Danh sách quốc gia theo số dân”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
| 037 || align="left" |'''{{flag|Ba Lan}}'''|| 37.980.285 || Tháng 12, 2019 || 0,49% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 038 || align="left" |'''{{flag|CanadaAfghanistan}}'''|| 37.440639.908912 || Tháng 12, 2019 || 0,49% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 039 || align="left" |'''{{flag|MarocCanada}}'''|| 3637.849440.380908 || Tháng 12, 2019 || 0,4748% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 040 || align="left" |'''{{flag|AfghanistanMaroc}}'''|| 3736.639849.912380 ||Tháng 12, 2019 || 0,4548% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 041 || align="left" |'''{{flag|Ả Rập Saudi}}'''|| 34.418.107 || Tháng 12, 2019 || 0,44% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 042 || align="left" |'''{{flag|Peru}}'''|| 33.121.753 || Tháng 12, 2019 || 0,43% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 043 || align="left" |'''{{flag|Uzbekistan}}'''|| 33.014.706 || Tháng 12, 2019 || 0,4143% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 044 || align="left" |'''{{flag|Venezuela}}'''|| 32.973.660 || Tháng 12, 2019 || 0,4243% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 045 || align="left" |'''{{flag|Malaysia}}'''|| 32.665.093 || Tháng 12, 2019 || 0,4142% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 046 || align="left" |'''{{flag|Angola}}'''|| 32.323.110 || Tháng 12, 2019 || 0,3542% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 047 || align="left" |'''{{flag|Mozambique}}'''|| 31.870.853 || Tháng 12, 2019 || 0,3941% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 048 || align="left" |'''{{flag|Ghana}}'''|| 30.418.358 || Tháng 12, 2019 || 0,3839% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 049 || align="left" |'''{{flag|Nepal}}'''|| 30.101.704 || Tháng 12, 2019 || 0,39% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 050 || align="left" |'''{{flag|Yemen}}'''|| 29.913.987 || Tháng 12, 2019 || 0,3739% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 051 || align="left" |'''{{flag|Madagascar}}'''|| 27.338.725 || Tháng 12, 2019 || 0,3435% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 052 || align="left" |'''{{flag|Bờ Biển Ngà}}'''|| 25.860.336 || Tháng 12, 2019 || 0,3233% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 053 || align="left" |'''{{flag|CHDCND Triều Tiên}}'''|| 25.782.551 || Tháng 12, 2019 || 0,3433% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 054 || align="left" |'''{{flag|Cameroon}}'''|| 25.642.019 || Tháng 12, 2019 || 0,33% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 056 || align="left" |'''{{flag|Đài Loan}}'''{{ref|n4|n4}}|| 23.785.730 || Tháng 12, 2019 || 0,31% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 057 || align="left" |'''{{flag|Niger}}'''|| 23.644.250 || Tháng 12, 2019 || 0,2930% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 058 || align="left" |'''{{flag|Sri Lanka}}'''|| 21.049.953 || Tháng 12, 2019 || 0,2827% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 059 || align="left" |'''{{flag|Burkina Faso}}'''|| 20.619.484 || Tháng 12, 2019 || 0,2627% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 060 || align="left" |'''{{flag|Malawi}}'''|| 20.007.612 || Tháng 12, 2019 || 0,2426% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 061 || align="left" |'''{{flag|Mali}}'''|| 19.994.526 || Tháng 12, 2019 || 0,2526% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 062 || align="left" |'''{{flag|România}}'''|| 19.436.529 || Tháng 12, 2019 || 0,2625% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 063 || align="left" |'''{{flag|Syria}}'''|| 18.831.246 || Tháng 12, 2019 || 0,2524% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 064 || align="left" |'''{{flag|Kazakhstan}}'''|| 18.683.166 || Tháng 12, 2019 || 0,24% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 065 || align="left" |'''{{flag|Zambia}}'''|| 18.416.202 || Tháng 12, 2019 || 0,2324% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 066 || align="left" |'''{{flag|Chile}}'''|| 18.403.077 || Tháng 12, 2019 || 0,24% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
| 067 || align="left" |'''{{flag|Guatemala}}'''|| 17.745.119 || Tháng 12, 2019 || 0,23% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 068 || align="left" |'''{{flag|Zimbabwe}}'''|| 17.488.223 || Tháng 12, 2019 || 0,2223% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 069 || align="left" |'''{{flag|Ecuador}}'''|| 17.217.501 || Tháng 12, 2019 || 0,22% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 070 || align="left" |'''{{flag|Hà Lan}}'''|| 17.157.149 || Tháng 12, 2019 || 0,2322%|| style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 071 || align="left" |'''{{flag|Sénégal}}'''|| 16.976.182 || Tháng 12, 2019 || 0,2122% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 072 || align="left" |'''{{flag|Campuchia}}'''|| 16.597.141 || Tháng 12, 2019 || 0,21% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 073 || align="left" |'''{{flag|Tchad}}'''|| 16.055.562 || Tháng 12, 2019 || 0,2021% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 074 || align="left" |'''{{flag|Somalia}}'''{{ref|n7|n7}}|| 15.879.119 || Tháng 12, 2019 || 0,1520% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 075 || align="left" |'''{{flag|Guinée}}'''|| 13.578.292 || Tháng 12, 2019 || 0,18% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
| 076 || align="left" |'''{{flag|Nam Sudan}}'''{{ref|n16|n16}}|| 13.439.079 || Tháng 12, 2019 || 0,17% || style="font-size: 75%" |[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html CIA World Factbook ước tính]
|-
| 077 || align="left" |'''{{flag|Rwanda}}'''|| 12.940.880 || Tháng 12, 2019 || 0,1617% || style="font-size: 75%" |[http://statistics.gov.rw/images/PDF/population%20projection2022.pdf Official estimate]
|-
| 078 || align="left" |'''{{flag|Bénin}}'''|| 11.965.522 || Tháng 12, 2019 || 0,15% || style="font-size: 75%" |[http://www.insae-bj.org/doc/Publications/Projection_Population_Benin_par_Departement_2002_A_2030.pdf Official estimate]
| 079 || align="left" |'''{{flag|Tunisia}}'''|| 11.841.080 || Tháng 12, 2019 || 0,15% || style="font-size: 75%" |[http://www.ins.nat.tn/indexen.php National Statistics Institute of Tunisia]
|-
| 080 || align="left" |'''{{flag|Burundi}}'''|| 11.759.768 || Tháng 12, 2019 || 0,1615% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 081 || align="left" |'''{{flag|Bỉ}}'''|| 11.587.473 || Tháng 12, 2019 || 0,15% || style="font-size: 75%" |[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
| 087 || align="left" |'''{{flag|Cộng hòa Séc}}'''|| 10.630.803 || Tháng 12, 2019 || 0,14% || style="font-size: 75%" |[http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/population Official estimate]
|-
| 088 || align="left" |'''{{flag|Bồ Đào Nha}}'''|| 10.236.708 || Tháng 12, 2019 || 0,1413% || style="font-size: 75%" |[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
|-
| 089 || align="left" |'''{{flag|Jordan}}'''|| 10.125.846 || Tháng 12, 2019 || 0,1013% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 090 || align="left" |'''{{flag|Thụy Điển}}'''|| 10.086.480 || Tháng 12, 2019 ||{{formatnum:{{#expr: 9418732 /7021836029 * 100 round 2}}}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.scb.se/Pages/Product____25799.aspx Statistics Sweden]
| 091 || align="left" |'''{{flag|Azerbaijan}}'''|| 10.054.410 || Tháng 12, 2019 || 0,13% || style="font-size: 75%" |[http://www.azstat.org/publications/azfigures/2010/en/004.shtml State Statistical Committee of Azerbaijan]
|-
| 092 || align="left" |'''{{flag|HungaryUAE}}'''||9.637744.906449 || Tháng 12, 2019 || 0,13% || style="font-size: 75%" |[http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/eng/xstadat/xstadat_annual/i_wdsd003b.html Official estimate]
|-
| 093 || align="left" |'''{{flag|BelarusHonduras}}'''|| 9.424643.647773 || Tháng 12, 2019 || 0,1312% || style="font-size: 75%" |[http://web.archive.org/web/20110404081438/http://belstat.gov.by/homep/en/indicators/press/demogr1.php National Statistical Committee]
|-
| 094 || align="left" |'''{{flag|UAEHungary}}'''|| 9.744637.449906 || Tháng 12, 2019 || 0,1312% || style="font-size: 75%" |[http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf Official estimate]
|-
| 095 || align="left" |'''{{flag|HondurasBelarus}}'''|| 9.643424.773647 || Tháng 12, 2019 || 0,1112% || style="font-size: 75%" |[http://www.ine.gob.hn/drupal/node/205 Official estimate]
|-
| 096 || align="left" |'''{{flag|Tajikistan}}'''|| 9.383.039 || Tháng 12, 2019 || 0,12% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
| 100 || align="left" |'''{{flag|Thụy Sĩ}}'''|| 8.638.664 || Tháng 12, 2019 ||{{formatnum:{{#expr: 7782900 / 7021836029 * 100 round 2}}}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/02/blank/key/bevoelkerungsstand.html Official Switzerland Statistics estimate]
|-
| 101 || align="left" |'''{{flag|Togo}}'''|| 8.286.939 || Tháng 12, 2019 || 0,1011% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 102 || align="left" |'''{{flag|Sierra Leone}}'''|| 7.965.510 || Tháng 12, 2019 || 0,0910% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 103 || align="left" |''{{flag|Hồng Kông}}''|| 7.516.137 || Tháng 12, 2019 || 0,10% || style="font-size: 75%" |[http://www.censtatd.gov.hk/hong_kong_statistics/statistics_by_subject/index.jsp?subjectID=1&charsetID=2&displayMode=T Hong Kong Census and Statistics Department]
| 105 || align="left" |'''{{flag|Paraguay}}'''|| 7.023.937 || Tháng 12, 2019 || 0,09% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 106 || align="left" |'''{{flag|Bulgaria}}'''|| 6.964.485 || Tháng 12, 2019 ||{{formatnum:{{#expr: 7528103 / 7021836029 * 100 round 2}}}}0,09% || style="font-size: 75%" |[http://www.nsi.bg/Population_e/Population_e.htm Official estimate]
|-
| 107 || align="left" |'''{{flag|Serbia}}'''{{ref|n6|n6}}|| 6.718.054 || Tháng 12, 2019 || 0,09% || style="font-size: 75%" |[http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2 Official estimate]
| 109 || align="left" |'''{{flag|El Salvador}}'''|| 6.462.102 || Tháng 12, 2019 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 110 || align="left" |'''{{flag|KyrgyzstanNicaragua}}'''|| 6.258383.854409 || Tháng 12, 20172019 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 111 || align="left" |'''{{flag|NicaraguaKyrgyzstan}}'''|| 6.383258.409854 || Tháng 12, 2019 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2017]
|-
| 112 || align="left" |'''{{flag|Liban}}'''|| 6.034.556 || Tháng 12, 2019 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 113 || align="left" |'''{{flag|Turkmenistan}}'''|| 5.985.629 || Tháng 12, 2019 || 0,0708% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 114 || align="left" |'''{{flag|Singapore}}'''|| 5.896.572 || Tháng 12, 2019 || 0,08% || style="font-size: 75%" |[http://www.singstat.gov.sg/stats/keyind.html#popnarea Statistics Singapore]
|-
| 115 || align="left" |'''{{flag|Đan Mạch}}'''|| 5.786.499 || Tháng 12, 2019 || 0,0807% || style="font-size: 75%" |[http://www.dst.dk/HomeUK/Statistics/Key_indicators/Population/pop.aspx Statistics Denmark]
|-
| 116 || align="left" |'''{{flag|Cộng hòa Congo}}'''|| 5.616.061 || Tháng 12, 2019 || 0,0607% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 117 || align="left" |'''{{flag|Phần Lan}}'''{{ref|n9|n9}}|| 5.570.747 || Tháng 12, 2019 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_eng Official Finnish Population clock]
| 121 || align="left" |'''{{flag|Palestine}}'''|| 5.255.810 || Tháng 12, 2019 || 0,07% || style="font-size: 75%" |[http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/child/demog.htm Palestinian Central Bureau of Statistics]
|-
| 122 || align="left" |'''{{flag|Oman}}'''|| 5.062.339 || Tháng 12, 2019 || 0,0607% || style="font-size: 75%" |[http://www.omancensus.net/new/images/stories/docs/2010_Preliminary_Results.pdf Preliminary census results]
|-
| 123 || align="left" |'''{{flag|Liberia}}'''|| 5.042.083 || Tháng 12, 2019 || 0,0607% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 124 || align="left" |'''{{flag|Costa Rica}}'''|| 5.021.155 || Tháng 12, 2019 || 0,0706% || style="font-size: 75%" |[http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx Official estimate]
|-
| 125 || align="left" |'''{{flag|Cộng hòa Trung Phi}}'''|| 4.876.886 || Tháng 12, 2019 || 0,0706% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 126 || align="left" |'''{{Flag|Ireland}}'''|| 4.866.137 || Tháng 12, 2019 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://www.cso.ie/releasespublications/documents/population/current/popmig.pdf Irish Central Statistics Office estimate 2010]
| 128 || align="left" |'''{{flag|Mauritanie}}'''|| 4.723.463 || Tháng 12, 2019 || 0,06% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 129 || align="left" |'''{{flag|Kuwait}}'''|| 4.278.380 || Tháng 12, 2019 || 0,0506% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 130 || align="left" |'''{{flag|Panama}}'''|| 4.257.651 || Tháng 12, 2019 || 0,05% || style="font-size: 75%" |[http://www.censos2010.gob.pa/Resultados/cuadros.aspx Final 2019 census results]
|-
| 131 || align="left" |'''{{flag|Croatia}}'''|| 4.128.317 || Tháng 12, 2019 || 0,0605% || style="font-size: 75%" |[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tps00001&tableSelection=1&footnotes=yes&labeling=labels&plugin=1 Eurostat estimate]
|-
| 132 || align="left" |'''{{flag|Moldova}}'''{{ref|n12|n12}}|| 4.023.296 || Tháng 12, 2019 || 0,05% || style="font-size: 75%" |[http://www.statistica.md/index.php?l=en National Bureau of Statistics of Moldova]
| 135 || align="left" |'''{{flag|Bosna và Hercegovina}}'''|| 3.498.691 || Tháng 12, 2019 || 0,05% || style="font-size: 75%" |[http://www.bhas.ba/new/BiHStats.asp?Pripadnost=4&mode=dark Official estimate]
|-
| 136 || align="left" |'''{{flag|Uruguay}}'''|| 3.488.054 || Tháng 12, 2019 || 0,0504% || style="font-size: 75%" |[http://www.ine.gub.uy/socio-demograficos/proyecciones2008.asp#total Official estimate]
|-
| 137 || align="left" |'''{{flag|Mông Cổ}}'''|| 3.187.192 || Tháng 12, 2019 || 0,04% || style="font-size: 75%" |[http://www.nso.mn/v3/index2.php Official Mongolian population clock]
| 141 || align="left" |'''{{flag|Litva}}'''|| 2.858.195 || Tháng 12, 2019 || 0,04% || style="font-size: 75%" |[http://www.stat.gov.lt/en/?PHPSESSID=93fe1806bab21ce69273c93cf301fefd Monthly official estimate]
|-
| 142 || align="left" |'''{{flag|Qatar}}'''|| 2.768.287 || Tháng 12, 2019 || 0,0304% || style="font-size: 75%" |[http://www.qsa.gov.qa/QatarCensus/News.aspx Preliminary 2010 Census Results]
|-
| 143 || align="left" |'''{{flag|Namibia}}'''|| 2.669.457 || Tháng 12, 2019 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
| 150 || align="left" |'''{{flag|Guiné-Bissau}}'''|| 1.977.537 || Tháng 12, 2019 || 0,03% || style="font-size: 75%" |[http://esa.un.org/UNPP 2008 UN estimate for year 2019]
|-
| 151 || align="left" |'''{{flag|Latvia}}'''|| 1.902.341 || Tháng 12, 2019 || 0,0302% || style="font-size: 75%" |[http://www.csb.gov.lv/en/statistikas-temas/population-key-indicators-30624.html Official Statistics of Latvia]
|-
| 152 || align="left" |''{{flag|Kosovo}}''|| 1.809.280 || Tháng 12, 2019 || 0,0302% || style="font-size: 75%" |[http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=2 Official estimate]
|-
| 153 || align="left" |'''{{flag|Bahrain}}'''|| 1.661.246 || Tháng 12, 2019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
| 154 || align="left" |'''{{flag|Eswatini}}'''|| 1.427.289 || Tháng 12, 2019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 155 || align="left" |'''{{flag|Guinea Xích Đạo}}''' <ref>A 2003 U.S State Department report states the following: "Although the 2002 census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election." (...) "Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18181.htm] The official census figures are available here [http://www.dgecnstat-ge.org/Datos/estructurales/Poblacion.htm].</ref>|| 1.383.228 || Tháng 12, 2019 || 0,0102% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 156 || align="left" |'''{{flag|Trinidad và Tobago}}'''|| 1.376.291 || Tháng 12, 2019 || 0,02% || style="font-size: 75%" |[http://www.cso.gov.tt/Pages/default.aspx Official estimate]
| 178 || align="left" |'''{{flag|Bahamas}}'''|| 404.961 || Tháng 12, 2019 || 0,01% || style="font-size: 75%" |[http://statistics.bahamas.gov.bs/download/095485600.pdf Official estimate]
|-
| 179 || align="left" |'''{{flag|Belize}}'''|| 394.126 || Tháng 12, 2019 || 0,0001% || style="font-size: 75%" |[http://www.statisticsbelize.org.bz/dms20uc/dynamicdata/docs/20100112164405_2.pdf Statistical Institute of Belize]
|-
| 180 || align="left" |''{{flag|Martinique}}''|| 385.307 || Tháng 12, 2019 || 0,0100% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 181 || align="left" |'''{{flag|Iceland}}'''|| 341.839 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |[http://www.statice.is Statistics Iceland]
|-
| 182 || align="left" |'''{{flag|BarbadosGuyane thuộc Pháp}}'''|| 287300.263471 || Tháng 12, 2019 ||0,0100% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 183 || align="left" |''{{flag|Guyane thuộc PhápVanuatu}}''|| 300290.471997 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 184 || align="left" |'''{{flag|VanuatuPolynesie thuộc Pháp}}'''|| 290289.997382 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 185 || align="left" |''{{flag|Polynésie thuộc PhápBarbados}}''|| 289287.382263 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 186 || align="left" |''{{flag|Nouvelle-Calédonie}}''|| 285.140 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 187 || align="left" |''{{flag|Mayotte}}''|| 269.775 || Tháng 12, 2019 || 0,0100% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 188 || align="left" |'''{{flag|São Tomé và Príncipe}}'''|| 215.741 || Tháng 12, 2019 || 0,0100% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 189 || align="left" |'''{{flag|Samoa}}'''|| 199.512 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |[http://www.sbs.gov.ws Official estimate]
| 205 || align="left" |'''{{flag|Dominica}}'''|| 74.854 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 206 || align="left" |''{{flag|GuernseyQuần đảo Cayman}}''|| 63.026507 || Tháng 12, 2019 ||{{formatnum:{{#expr: 62431 / 7021836029 * 100 round 3}}}}% || style="font-size: 75%" |[http://www.gov.gg/ccm/navigation/government/facts---figures/population Official estimate]
|-
| 207 || align="left" |''{{flag|Quần đảo CaymanGuernsey}}''|| 63.507026 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |[http://www.eso.ky/file.php?path=docum406.pdf Preliminary census result]
|-
| 208 || align="left" |''{{flag|Bermuda}}''|| 60.749 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |[http://www.namlc.bm/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_2_980_227_523_43/http%3B/ptpublisher.gov.bm%3B7087/publishedcontent/publish/cabinet_office/statistics/dept___statistics___additonal_files/articles/population_projections_2000_2030_0.pdf Official estimate]
| 231 || align="left" |''{{flag|Quần đảo Falkland}}''|| 2.922 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 232 || align="left" |''{{flag|TokelauNiue}}''|| 1.348625 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 233 || align="left" |''{{flag|NiueTokelau}}''|| 1.625348 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
|-
| 234 || align="left" |'''{{flag|Thành Vatican}}'''|| 798 || Tháng 12, 2019 || 0,00% || style="font-size: 75%" |UN estimate for 2019
57

lần sửa đổi