Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Matsui Kiyoko”

(Đề mục mới: →‎Không lùi sửa lung tung)
== Không lùi sửa lung tung ==
 
Đề nghị bạn không đi lùi sửa lung tung nữa! Lùi thì cũng phải đểxem lại docoi nó có phải là sửa đổi phá hoại không rồi hãy lùi, chứ đừng có mà chưa biết rồi nhấp nút lùi một thể kiểu đó. Với cả đã lùi thì làm ơn để lại lý do. Tôi đang đi chỉnh lại cách trình bày của các trang định hướng và một số trang có liên quan mà bạn đi lùi hết là thế nào? [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:AC4C:762C:3C97:F624|2600:1700:CCD0:5790:AC4C:762C:3C97:F624]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:CCD0:5790:AC4C:762C:3C97:F624|thảo luận]]) 02:23, ngày 7 tháng 1 năm 2020 (UTC)