Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Kim Thủy”

Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Kim Thủy (xã) sang Thảo luận:Kim Thủy (định hướng)
n (Bot: Giải quyết đổi hướng kép đến Kim Thủy (xã))
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
(Thay đổi trang đích của đổi hướng từ Kim Thủy (xã) sang Thảo luận:Kim Thủy (định hướng))
Thẻ: Thay đổi trang đích của đổi hướng
 
#đổi [[Thảo luận:Kim Thủy (định hướng)]]