Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:La Phù (định hướng)”

Làm ơn đừng trẻ trâu quá bạn nhé! Thảo luận của trang định hướng mà đang là trang đổi hướng là sai, tôi mất công sửa lại nãy giờ đấy Đã lùi lại sửa đổi 57558221 của Matsui Kiyoko (thảo luận)
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Xqbot)
Thẻ: Lùi tất cả Trang đổi hướng mới
(Làm ơn đừng trẻ trâu quá bạn nhé! Thảo luận của trang định hướng mà đang là trang đổi hướng là sai, tôi mất công sửa lại nãy giờ đấy Đã lùi lại sửa đổi 57558221 của Matsui Kiyoko (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa Xóa đổi hướng
{{thông báo thảo luận}}
#đổi [[Thảo luận:La Phù]]
{{thống kê truy cập 365}}