Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Matsui Kiyoko”

=== Trả lời ===
[[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:AC4C:762C:3C97:F624|2600:1700:CCD0:5790:AC4C:762C:3C97:F624]] mình lùi sửa vì cách trình bày ban đầu tốt hơn. [[Thành viên:Matsui Kiyoko|Matsui Kiyoko]] ([[Thảo luận Thành viên:Matsui Kiyoko|thảo luận]]) 02:31, ngày 7 tháng 1 năm 2020 (UTC)
 
Như tôi đã nói ở trên, lùi sửa chỉ khi nào sửa đổi thực sự là phá hoại. Hàng trăm bài đang bị phá hoại ngoài kia, không thiếu cho bạn lùi đâu, ai cũng muốn đóng cả, nên mong bạn suy nghĩ cho kĩ trước khi làm điều gì [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|thảo luận]]) 02:45, ngày 7 tháng 1 năm 2020 (UTC)