Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:La Phù (định hướng)”

Không cần thiết thì xóa, còn đã để lại thì phải ra một trang định hướng đàng hoàng, chứ không thể làm đổi hướng đến một trang khác như vậy
n (Rõ ràng trang thảo luận La Phù (định hướng) là không cần thiết)
Thẻ: Trang đổi hướng mới Lùi sửa
(Không cần thiết thì xóa, còn đã để lại thì phải ra một trang định hướng đàng hoàng, chứ không thể làm đổi hướng đến một trang khác như vậy)
Thẻ: Xóa đổi hướng
 
{{thông báo thảo luận}}
#đổi [[Thảo luận:La Phù]]
{{thống kê truy cập 365}}