Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Matsui Kiyoko”

 
Những trang định hướng đó bị tình trạng trang thảo luận định hướng không đồng bộ, nên bị liệt vào thể loại [[:Thể loại:Trang thảo luận định hướng không đồng bộ]]. Để giải quyết tình trạng này thì có 2 hướng đó là đi xóa hết những trang thảo luận đó, hoặc chuyển nó thành một trang thảo luận định hướng. Tôi không xóa được nên tôi tạm chọn cách 2. Còn nếu bạn có công cụ xóa được thì xin mời bạn xóa. [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|thảo luận]]) 02:52, ngày 7 tháng 1 năm 2020 (UTC)
 
Bạn chắc mới làm tuần tra viên gần đây. Wikipedia rất nhiều sửa đổi của IP, cả tốt lẫn phá hoại trong đó, nên công việc của bạn khá vất vả. Tuy nhiên mong bạn không vì vậy mà cứ sửa đổi của IP là lùi hết, như vậy là không nên. Mong bạn xem xét kĩ, những sửa đổi của tôi có thể là bạn thấy "không cần thiết", nên bạn cần xem lại. "Không cần thiết" không đồng nghĩa với phá hoại. Hơn nữa, việc nó có cần thiết hay không còn tùy cách nhìn vấn đề của mỗi người, nên bạn không nên đi lùi rồi đưa ra những lý do như vậy. Chỉ lùi khi nó thực sự phá hoại, gây ảnh hưởng đến bài viết, chứ nếu chỉ có là vì lý do "không cần thiết" như bạn nói thì không nên. [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|thảo luận]]) 03:08, ngày 7 tháng 1 năm 2020 (UTC)