Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Ngomanh123”

 
::{{re|Ngomanh123}} Như tôi nói ở trên, ví dụ rõ ràng nhất là bài [[Bình Minh (định hướng)]], đã gộp tên hiện tượng tự nhiên với các đvhc và tên người. Rạng đông với tư cách danh từ chung chỉ có một mà thôi, và ở đây đã có trang [[rạng đông]] (viết thường) làm đổi hướng đến bài [[bình minh]]. Trong khi ở trang định hướng, các Rạng Đông còn lại đều là các danh từ riêng (có công ty bóng đèn Rạng Đông cùng với tên các đvhc, ...). Và vì số bài với nghĩa danh từ riêng nhiều hơn áp đảo như vậy nên để tên trang định hướng [[Rạng Đông (định hướng)]] là hợp lý. [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:153:53F9:CEF9:9D74|2600:1700:CCD0:5790:153:53F9:CEF9:9D74]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:CCD0:5790:153:53F9:CEF9:9D74|thảo luận]]) 09:08, ngày 27 tháng 12 năm 2019 (UTC)
 
Nhờ đpv xóa giúp tôi các trang định hướng trong chờ xóa. Lý do tôi đã nêu đối với từng trang [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|thảo luận]]) 04:53, ngày 7 tháng 1 năm 2020 (UTC)
 
== Câu hỏi từ [[User:AMANDA PHAM|AMANDA PHAM]] (08:50, ngày 28 tháng 12 năm 2019) ==