Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Matsui Kiyoko”

n (Đưa vào kho lưu 01 không để ở trang thảo luận)
 
|}
 
== Sử dụng trang thảo luận ==
 
Bạn có hiểu cách sử dụng trang thảo luận và kho lưu không vậy? Chỉ đưa vào kho lưu khi trang thảo luận đã quá nhiều, khoảng 100 thảo luận gì đó rồi. Chứ cứ hở xíu mới có 1-2 thảo luận mà lưu kho thì bao nhiêu kho lưu đủ cho bạn? Bạn có thể đi tham khảo trang thảo luận của các thành viên khác, chứ lý do gì mà cứ đi tẩy hết trang thảo luận. Không lẽ bạn sợ xấu trang thảo luận sao? [[Đặc biệt:Đóng góp/2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4]] ([[Thảo luận Thành viên:2600:1700:CCD0:5790:942C:4DF1:2064:47E4|thảo luận]]) 05:41, ngày 7 tháng 1 năm 2020 (UTC)