Khác biệt giữa các bản “Pleiku”

Bạn dành cả thanh xuân chỉ để thêm dòng này thôi sao? Đã lùi lại sửa đổi 57560306 của Nedved2604 (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Bạn dành cả thanh xuân chỉ để thêm dòng này thôi sao? Đã lùi lại sửa đổi 57560306 của Nedved2604 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Ngày [[25 tháng 2]] năm [[2009]], [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng Chính phủ]] ban hành Quyết định số 249/QĐ-TTg công nhận thành phố Pleiku là [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại II|đô thị loại II]] trực thuộc tỉnh [[Gia Lai]].<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-249-QD-TTg-cong-nhan-thanh-pho-Pleiku-tinh-Gia-Lai-la-do-thi-loai-2-vb85648t17.aspx Quyết định 249/QĐ-TTg năm 2009 công nhận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành]</ref>
 
Hiện nay, Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai trong năm 2020.Theo đề án đề nghị công nhận TP Pleiku là đô thị loại I thì quy hoạch chung, đến năm 2030, các xã Trà Đa, Biển Hồ, Diên Phú và Chư Á sẽ nâng cấp lên thành các phường có tên tương ứng.
 
==Vị trí địa lý==