Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Nông thôn mới==
*Năm 2019, xã Phong Thạnh A đạt 1415/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
*Năm 2020, xã Phong Thạnh A phấn đấu đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới.
 
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}