Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hộ Phòng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| tỉnh = [[Bạc Liêu]]
| thị xã = [[Giá Rai]]
| thành lập = 11/05/2015<ref> name=930/NQ-UBTVQH13</ref>
| trụ sở UBND = [[Quốc lộ 1A]], khóm 1
| phân chia hành chính = 5 khóm
<!--
Quyết định '''326-CP'''<ref name=CP326>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-326-CP-phan-vach-dia-gioi-huyen-va-thi-xa-tinh-Minh-Hai-vb57937t17.aspx Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày [[29 tháng 12]] năm [[1978]] của Hội đồng Chính phủ phê chuẩn (về nguyên tắc) việc phân vạch địa giới hành chính huyện Giá Rai thuộc tỉnh Minh Hải, huyện Giá Rai có 31 xã, 3 thị trấn: trong đó, có thị trấn Hộ Phòng.-->
 
===Từ 1976 đến nay===
Quyết định '''142-CP'''<ref name=CP142>[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-142-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-huyen-Gia-Rai-tinh-Minh-Hai/58012/noi-dung.aspx Quyết định 142-CP điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải]</ref> ngày [[04 tháng 04]] năm [[1979]] của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải: Thành lập thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.
43.070

lần sửa đổi