Khác biệt giữa các bản “Repository (quản lý phiên bản)”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:09.0107069 using AWB
(Tạo với bản dịch của trang “Repository (version control)”)
 
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:09.0107069 using AWB)
Trong hệ thống quản lý phiên bản, một '''repository'''<ref>{{Chú thích web|url=http://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn.basic.version-control-basics.html#svn.basic.repository|tựa đề=SVNBook|ngày truy cập=2012-04-20}}</ref> là một [[cấu trúc dữ liệu]] giúp lưu trữ [[Siêu dữ liệu|metadata]] cho một tập hợp các file hoặc cấu trúc thư mục. Tùy thuộc vào việc hệ thống kiểm soát phiên bản đang sử dụng được dùng là phân phối (ví dụ, [[Git (phần mềm)|Git]] hoặc [[Mercurial]]) hoặc tập trung (ví dụ[[Subversion]] hay Perforce), toàn bộ thông tin trong kho lưu trữ có thể được sao chép trên mọi hệ thống của người dùng hoặc có thể được duy trì trên một [[máy chủ]] duy nhất. Một số siêu dữ liệu mà repository bao gồm:
 
Trong hệ thống quản lý phiên bản, một '''repository'''<ref>{{Chú thích web|url=http://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn.basic.version-control-basics.html#svn.basic.repository|tựa đề=SVNBook|ngày truy cập=2012-04-20}}</ref> là một [[cấu trúc dữ liệu]] giúp lưu trữ [[Siêu dữ liệu|metadata]] cho một tập hợp các file hoặc cấu trúc thư mục. Tùy thuộc vào việc hệ thống kiểm soát phiên bản đang sử dụng được dùng là phân phối (ví dụ, [[Git (phần mềm)|Git]] hoặc [[Mercurial]]) hoặc tập trung (ví dụ[[Subversion]] hay Perforce), toàn bộ thông tin trong kho lưu trữ có thể được sao chép trên mọi hệ thống của người dùng hoặc có thể được duy trì trên một [[máy chủ]] duy nhất. Một số siêu dữ liệu mà repository bao gồm:
 
* Một hồ sơ lịch sử về những thay đổi trong repository.
 
== Lưu trữ thay đổi ==
Mục đích chính của repository là lưu trữ một tập các files, cũng như lịch sử thay đổi được thực hiện cho các file đó.<ref>{{Chú thích web|url=http://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-About-Version-Control|tựa đề=Getting Started - About Version Control|nhà xuất bản=Git SCM}}</ref> Tuy nhiên, chính xác cách mỗi hệ thống kiểm soát sửa đổi xử lý việc lưu trữ những thay đổi đó, tuy nhiên, khác nhau rất nhiều: ví dụ, Subversion trước đây dựa vào một instance cơ sở dữ liệu và từ đó đã chuyển sang lưu trữ các thay đổi của nó trực tiếp trên [[filesystem]].<ref>{{Chú thích sách|url=http://svnbook.red-bean.com/en/1.7/svn.reposadmin.planning.html#svn.reposadmin.basics.backends|title=Version Control with Subversion: For Subversion 1.7|last=Ben Collins-Sussman|last2=Brian W. Fitzpatrick|last3=C. Michael Pilato|publisher=O'Reilly|year=2011|chapter=Chapter 5: Strategies for Repository Deployment}}</ref> Những khác biệt trong phương pháp này thường dẫn đến việc sử dụng đa dạng kiểm soát sửa đổi bởi các nhóm khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của họ.<ref>{{Chú thích web|url=https://stackoverflow.com/questions/1332746/different-approaches-to-source-control-branching|tựa đề=Different approaches to source control branching|website=Stack Overflow|ngày truy cập=ngày 15 Novembertháng 11 năm 2014}}</ref>
 
== Xem thêm ==
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}
{{sơ khai}}