Khác biệt giữa các bản “Guanin”

Đặt liên kết trang và sửa chút diễn đạt.
(Đặt liên kết trang và sửa chút diễn đạt.)
|}
 
'''Guanine''' (gu-a-nin) là một trong năm loại [[nucleobase]] chính có trong các [[axit nucleic|nucleicaxit acidnuclêic]] (''Ví dụ'', [[ADN|DNA]] và [[ARN|RNA]]). Guanine là một [[chất dẫn xuất]] củathuộc nhóm [[purine]], trongvà là một [[cặptautome]]r. base|cặp base Watson-Crick[[Nucleoside]] chứa guanine có hai loại tuỳ theo thành phần đường pentôza (đường 5C) màtạochứa:<ref>Lê baDoãn [[liênDiên: kết"Sinh hiđrô]]hoá vớihọc thực vật" - [[cytosineNhà xuất bản Nông nghiệp]], 1975.</ref><ref>Trần GuanineThị nốiÂn: theo"Hoá chiềusinh dọchọc vớiđại cáccương" - [[nucleobase]]Nhà khácxuất thôngbản quaKhoa cáchọc liên kếtKỹ thuật]], 1979.</ref><ref>[[thơmĐái (hóaDuy học)|thơmBan]].: Guanine"Hoá sinh mộthọc", [[tautome]]rNhà (xemxuất thêmbản [[tautomerGiáo keto-enol]]).dục [[Nucleoside]]Việt chứaNam|Nhà guaninexuất gọibản Giáo dục]], guanosine2005.</ref>
 
- Nếu đường 5C là [[Ribose|ribôza]], thì [[nucleoside]] gọi là guanosine (gu-a-nô-zin).
 
- Nếu đường 5C là [[Deoxyribose|đêôxyribôza]], thì [[nucleoside]] gọi là deoxyguanosine (đê-ôxy gu-a-nô-zin).
 
Trong cấu trúc xoắn kép ở ADN và đôi khi ở ARN, guanine tạo thành cặp với [[cytosine]] nhờ ba [[liên kết hiđrô]] hình thành theo [[nguyên tắc bổ sung]].
 
'''Guanine''' còn là tên gọi của một chất vô định hình màu trắng có trong vây của một số loài cá, trong [[phân]] các loài [[chim biển]], trong [[gan]] và [[tụy]] các loài [[thú]]. Đúng ra, tên gọi của loại nucleobase này xuất phát từ thuật ngữ ''guano'', vì nó được phân lập lần đầu từ phân chim (thổ ngữ Quechua Nam Mỹ, ''huanu'' - nghĩa là ''phân động vật'').