Khác biệt giữa các bản “Tôn hoàng hậu (Minh Tuyên Tông)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
| kế nhiệm 1 = [[Hiếu Trang Duệ hoàng hậu|<font color = "blue">Từ Ý Hoàng thái hậu</font>]]
| phối ngẫu = [[Minh Tuyên Tông]]<br>Chu Chiêm Cơ
| con cái = [[Minh Anh Tông]]<br> Chu Kỳ Trấn<br>[[Thường Đức công chúa]]
| thông tin con cái = ẩn
| thụy hiệu = <font color = "grey">Hiếu Cung Ý Hiến Từ Nhân Trang Liệt Tề Thiên Phối Thánh Chương Hoàng hậu</font><br>(孝恭懿憲慈仁庄烈齊天配聖章皇后)