Khác biệt giữa các bản “Tôn hoàng hậu (Minh Tuyên Tông)”

n
n
 
== Phong Phi lập Hậu ==
Năm đầu Tuyên Đức ([[1425]]), Hoàng thái tôntử Chu Chiêm Cơ kế vị, tức [[Minh Tuyên Tông]] Tuyên Đức Đế,. Tôn thị được phong làm [[Quý phi]], còn Hồ thị tiếp nhận ngôi vị [[Hoàng hậu]].
 
Minh Tuyên Tông tình cảm thâm hậu với Tôn Quý phi, vượt xa Hồ Hoàng hậu. Bấy giờ, sách phong hậu cung chỉ duy có Hoàng hậu là được ['''Kim bảo'''; 金宝], nhưng Tuyên Tông yêu quý Tôn Quý phi đã đặc biệt cấp riêng cho bà vật này, từ đó thành tiền lệ cho hậu cung đắc sủng Quý phi về sau<ref>《明史·列传第一·后妃》: 宣宗即位,封貴妃。故事:皇后金寶金冊,貴妃以下,有冊無寶。妃有寵,宣德元年五月,帝請於太后,制金寶賜焉。貴妃有寶自此始。</ref>. Năm Tuyên Đức thứ 2 ([[1427]]), Tôn Quý phi sinh hạ Hoàng tử Chu Kì Trấn, Tuyên Tông vui mừng lắm, càng yêu quý Tôn Quý phi hơn nữa. [[Minh sử]] lại ghi, Tôn Quý phi giả mang thai, do cung nữ Kỷ thị được lâm hạnh mà sinh ra, sau khi sinh hạ Hoàng tử Chu Kỳ Trấn thì lấy làm con<ref>《明史·列传第一·后妃》: 妃亦無子,陰取宮人子為己子,即英宗也,由是眷寵益重。</ref>. Hiện tại vẫn không khảo chứng được khả năng của thông tin này, vì Minh sử có cũng tương đối thích ghi lời đồn, như trường hợp [[Vạn Trinh Nhi]].