Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Doctor Sleep (phim 2019)”

NXL1997 đã đổi Thảo luận:Doctor Sleep (phim 2019) thành Thảo luận:Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng: Tên chiếu rạp chính thức của phim tại Việt Nam
(NXL1997 đã đổi Thảo luận:Doctor Sleep (phim 2019) thành Thảo luận:Doctor Sleep: Ký ức kinh hoàng: Tên chiếu rạp chính thức của phim tại Việt Nam)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)