Khác biệt giữa các bản “Thanh Thủy”

Sửa "tây" thành "tây nam".
(Sửa "tây" thành "tây nam".)
Huyện Thanh Thủy nằm ở phía đông nam tỉnh Phú Thọ, có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp huyện [[Ba Vì (huyện)|Ba Vì]], thành phố [[Hà Nội]]
*Phía tây và phía tây nam giáp huyện [[Thanh Sơn]]
*Phía nam giáp huyện Thanh Sơn
*Phía đông nam giáp huyện [[thành phố Hòa Bình]], tỉnh [[Hòa Bình]]
Người dùng vô danh