Khác biệt giữa các bản “Hợp chất hữu cơ”

không có tóm lược sửa đổi
Phần lớn các hợp chất hữu cơ tinh khiết được sản xuất nhân tạo; tuy nhiên, thuật ngữ "hữu cơ" cũng được sử dụng để miêu tả các sản phẩm được sản xuất mà không có các hóa chất nhân tạo (xem [[sản xuất hữu cơ]]).
 
Cần phân biếtbiệt hợp chất hữu cơ với vật chất hữu cơ ( tên tiếng Anh organic matter (cách đọc tiếng Việt '''o-gơ-nic mét-tơ''')).
 
== Phân loại hợp chất hữu cơ ==
Dựa vào thành phần các nguyên tố, hợp chất hữu cơ được phân thành 2 loại
 
* [[Hiđrôcacbon|Hidrocacbon]] là những hợp chất mà phân tử chỉ gồm 2 nguyên tố C và H
* Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà phân tử có các nguyên tố khác ngoài C và H.
 
Dựa theo mạch cacbon của phân tử, hợp chất hữu cơ được phân thành: hợp chất có mạch vòng và hợp chất không có mạch vòng.
 
Dựa vào các nhóm chức có trong phân tử, các hợp chất là dẫn xuất của hidrocacban được phân thành 3 loại:
 
* Hợp chất hữu cơ đơn chức là hợp chất chỉ có 1 nhóm chức.
* Hợp chất hữu cơ đa chức là hợp chất có nhiều nhóm chức cùng loại.
* Hợp chất hữu cơ tạp chức là hợp chất có nhiều loại nhóm chức khác nhau
 
== Công thức phân tử hợp chất hữu cơ ==
Công thức phân tử biểu thị số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử
 
Công thức phân tử hợp chất hữu cơ có thể được thiết lập dựa trên tỷ lệ phần trăm khối lượng của các nguyên tố hoặc theo khối lượng sản phẩm của phản ứng cháy hoặc thông qua công thức đơn giản nhất (là công thức biểu thị tỷ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố).
 
== Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ ==
 
=== Thuyết cấu tạo hóa học ===
Thuyết cấu tạo hóa học được đưa ra bởi Bút-lê-rốp (người Nga) vào năm 1861.
 
# Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo trật tự nhất định. Thứ tự liên kết đó gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi thứ tự liên kết đó, tức là thay đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác.
# Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị IV. Nguyên tử cacbon không những có thể liên kết với nguyên tử của các nguyên tố khác mà còn có thể liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon
# Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học
 
=== Công thức cấu tạo ===
Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong phân tử.
 
Công thức cấu tạo có thể được viết theo 3 cách: cách viết khai triển (viết tất cả các nguyên tử và các liên kết giữa chúng), cách viết thu gọn (viết gộp nguyên tử C và các nguyên tử khác liên kết với nó thành từng nhóm) và cách viết thu gọn nhất (chỉ viết các liên kết và nhóm chức, đầu mút của các liên kết chính là các nhóm CH<sub>x</sub> với x đảm bảo hóa trị IV của nguyên tử C).
 
=== Đồng đẳng ===
Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH<sub>2</sub> nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau được gọi là đồng đẳng.
 
Dãy đồng đẳng là dãy gồm các chất đồng đẳng.
 
Sở dĩ các chất trong cùng dãy đồng đẳng có tính chất hóa học tương tự nhau là do chúng có cấu tạo hóa học tương tự nhau.
 
=== Đồng phân ===
Những hợp chất có cùng công thức phân tử được gọi là đồng phân.
 
==== Đồng phân cấu tạo ====
Đồng phân cấu tạo là những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo hóa học khác nhau.
 
Phân loại
 
* Đồng phân nhóm chức là những đồng phân khác nhau về bản chất nhóm chức
* Đồng phân mạch cacbon là những đồng phân khác nhau về sự phân nhánh của mạch cacbon
* Đồng phân vị trí nhóm chức là những đồng phân khác nhau về vị trí của các nhóm chức
* Đồng phân vị trí liên kết bội là những đồng phân khác nhau về vị trí của các liên kết đôi hoặc liên kết ba
 
==== Đồng phân lập thể ====
Đồng phân lập thể là những đồng phân có cùng công thức cấu tạo nhưng khác nhau về cấu trúc không gian của phân tử
 
=== Liên kết hóa học ===
Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo [[liên kết cộng hóa trị]]
 
Liên kết đơn là liên kết do 1 cặp eletron dùng chung tạo nên. Liên kết đơn luôn là liên kết σ
 
Liên kết đôi là liên kết do 2 cặp electron dùng chung tạo nên. Liên kết đôi gồm 1 liên kết σ và 1 liên kết π
 
Liên kết ba là liên kết do 3 cặp electron dùng chung tạo nên. Liên kết ba gồm 1 liên kết σ và 2 liên kết π
 
== Xem thêm ==
 
==Tham khảo==
 
# [https://drive.google.com/file/d/1cR3ssU6j3fhciroeza7QqBAQVl__QJeq/view Nhà xuất bản giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo - Sách giáo khoa Hóa học 11]
# [https://drive.google.com/file/d/1BcGhouOg-rlJ6kx2HwTbR_zy5OjO9hSb/view Nhà xuất bản giáo dục - Bộ giáo dục và đào tạo - Sách giáo khoa Hóa học 11 - nâng cao]
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
<br />{{thể loại Commons|Organic compounds}}
{{Sơ khai hóa học}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}