Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Romaja quốc ngữ”

Không có tóm lược sửa đổi
'''Romaja quốc ngữ''' là tên của phương pháp [[chuyển tự]] [[tiếng Triều Tiên]] sang [[ký tự Latin]] được [[Hàn Quốc]] áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7, 2000.
== Quy tắc chuyển đổi ==
{{col-begin}}
 
{{col-2}}
=== Nguyên âm ===
{| class="wikitable"
| || ㅡ eu || ㅢ ui || ㅣ i || colspan="2" |
|}
{{col-2}}
 
=== Phụ âm ===
{| class = "wikitable"
| j || jj || ch || s || ss || h || n || m || ng || r, l
|}
{{col-end}}
 
Hệ phiên âm này miêu tả những thay đổi khi kết hợp phụ âm đuôi của một tiếng với phụ âm đầu của tiếng tiếp theo, ví dụ như: Hangu'''k''' → Hangu'''g'''-eo (Hàn Quốc → tiếng Hàn Quốc). Các thay đổi quan trọng được thể hiện trong các ô màu bên dưới:
20.997

lần sửa đổi