Difference between revisions of "Romaja quốc ngữ"

m
no edit summary
m
 
 
{{Tên Triều Tiên|
title=Romaja quốc ngữ|
title=Quốc Ngữ chi Roma Tự Biểu Kí Pháp|
hangeul=국어의 로마자 표기법|
hanja=國語의 로마字 表記法|
hanviet=Quốc ngữ ''ui ro maRoma'' tự Biểu kí pháp|
tenkhac=kugŏŭi romacha p'yogipŏp|
latin=gugeoui romaja pyogibeop|