Khác biệt giữa các bản “Thi Văn Tám”

Sau ngày thống nhất, ông là cán bộ trinh sát thuộc Cục Bảo vệ chính trị I và công tác ở các tỉnh phía Nam. Trong suốt 20 năm, từ [[1975]] đến [[1995]], ông trực tiếp tham gia hoặc chỉ đạo nhiều chuyên án phản gián khác nhau; Một số chuyên án:
 
{| class="wikitable prettytable" align="center"
!width="20%" |Chuyên án
!width="20%" |Vai trò
|Trinh sát
|Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam
|<center>1982-1987</center>
|-
|<center>LĐ-88<center>