Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Xây dựng Hà Nội”

 
Trường có 14 khoa và các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc.
# Khoa [[Xây dựng]] Dân dụng và [[Công nghiệp]]
 
1. '''[[Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp Đại học xây dựng Hà nội|Khoa Xây dựng dân dụng và Công nghiệp]]'''
:Các Chủ nhiệm khoa Xây dựng các thời kỳ :
* GS TS [[Đỗ Quốc Sam]] (1966-1975)
;* GS TS Nguyễn[[Đỗ VănQuốc ĐạtSam]] (1976[[1966]]-1979[[1975]])
;* PGSGS TS NgôNguyễn Văn QuỳĐạt (1980[[1976]]-[[1979]])
;* GSPGS TS Ngô ThếVăn PhongQuỳ (1981-1982 và 1985-1988[[1980]])
;* GS TS Ngô Thế Phong ([[1981]]-[[1982]] và [[1985]]-[[1988]])
* GS TS Nguyễn Mạnh Yên (1983-1984)
;* GS TS ĐoànNguyễn ĐịnhMạnh KiếnYên (1989[[1983]]-1992[[1984]])
;* GS TS NguyễnĐoàn ĐìnhĐịnh CốngKiến (1993[[1989]]-1996[[1992]])
;* PGSGS TS Nguyễn NgọcĐình HồngCống (1997[[1993]]-2003[[1996]])
;* PGS TS Nguyễn QuangNgọc ViênHồng (2003[[1997]]-nay[[2003]])
;* PGS TS Nguyễn Quang Viên ([[2003]]-[[2007]])
 
2. '''[[Khoa Kinh tế Xây dựng Đại học xây dựng Hà nội|Khoa Kinh tế Xây dựng]]'''
 
3. '''[[Khoa Xây dựng Cầu đường Đại học xây dựng Hà nội|Khoa Xây dựng Cầu đường]]'''
# Khoa [[Kinh tế]] Xây dựng
# Khoa [[Xây dựng Cầu đường]]
# Khoa [[Cơ khí]] Xây dựng
# Khoa [[Xây dựng Công trình thuỷ]]
# Khoa [[Kiến trúc]] và [[Quy hoạch]]
# Khoa [[Công nghệ thông tin]]
 
4. '''[[Khoa Cơ khí Xây dựng Đại học xây dựng Hà nội|Khoa Cơ khí Xây dựng]]'''
Các Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin
* PGS TS Doãn Tam Hòe (2000-2006)
* GVC Vũ Trường Sơn (2006-nay)
 
5. '''[[Khoa Xây dựng Công trình thuỷ Đại học xây dựng Hà nội|Khoa Xây dựng Công trình thuỷ]]'''
 
6. '''[[Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Đại học xây dựng Hà nội|Khoa Kiến trúc và Quy hoạch]]'''
# Khoa [[Vật liệu]] Xây dựng
 
# Khoa Sau Đại học
7. '''[[Khoa Công nghệ thông tin Đại học xây dựng Hà nội|Khoa Công nghệ thông tin]]'''
# Khoa [[Quân sự]] giáo dục quốc phòng
:Các Chủ nhiệm khoa Côngqua nghệcác thôngthời tinkỳ
# Khoa [[Mác]]-[[Lênin]]
;* PGS TS Doãn Tam Hòe ([[2000]]-[[2006]])
# Viện [[Kỹ thuật]] [[Môi trường]]
;* GVC Vũ Trường Sơn (2006-nay[[2007]])
# Viện Xây dựng Công trình [[biển]]
 
Viện trưởng GS TS Phạm Khắc Hùng
8. '''[[Khoa Vật liệu Xây dựng Đại học xây dựng Hà nội|Khoa Vật liệu Xây dựng]]'''
 
9. '''[[Khoa Sau Đại học Đại học xây dựng Hà nội|Khoa Sau Đại học]]'''
 
#10. Khoa [[Quân sự]] giáo dục quốc phòng
 
#11. Khoa [[Mác]]-[[Lênin]]
 
#12. Viện [[Kỹ thuật]] [[Môi trường]]
 
#13. KhoaViện [[Xây dựng Công trình thuỷ[[biển]]
:Viện trưởng GS TS Phạm Khắc Hùng
 
# Trung tâm Đào tạo Thường xuyên