Khác biệt giữa các bản “Cắt nối ARN”

Đặt liên kết trang mới tạo.
(Biên soạn tiếp có bổ sung hình.)
(Đặt liên kết trang mới tạo.)
[[Tập_tin:Cắt_nối_ARN_RNA_splicing.png|nhỏ|Hình 1: Trong cắt nối ARN, phân tử ARN sơ khai bị loại bỏ các đoạn intrôn, rồi nối các đoạn êxôn lại.]]
'''Cắt nối ARN''' là quá trình loại bỏ các chuỗi không mã hoá ([[Intron|intrôn]]) của gen ở mARN sơ khai và nối các chuỗi mã hóa ([[êxôn]]) lại với nhau để tạo nên [[ARN trưởng thành|mARN trưởng thành]] có thể [[Dịch mã (sinh học)|dịch mã]] thành [[prôtêin]].<ref>{{Chú thích web|url=https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/rna-splicing|title=RNA Splicing|last=Handbook of Clinical Neurology (2014)|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref><ref name=":0">Phạm Thành Hổ: "Di truyền học" - [[Nhà xuất bản Giáo dục]], 1998.</ref><ref name=":1">Đỗ Lê Thăng: "Di truyền học" - [[Nhà xuất bản Giáo dục]], 2005.</ref>
 
Đây là thuật ngữ của [[Di truyền phân tử|Di truyền học phân tử]], trong [[tiếng Anh]] là '''RNA splicing''' (nghĩa đen: ghép nối ARN) dùng để chỉ một giai đoạn của tiến trình [[xử lý ARN]] diễn ra ở tế bào sống trong tự nhiên, tạo ra [[ARN thông tin]] trực tiếp làm khuôn cho sinh tổng hợp prôtêin (tức [[Dịch mã (sinh học)|dịch mã]]).<ref>{{cite journal|vauthors=Gilbert W|title=Why genes in pieces?|journal=Nature|volume=271|issue=5645|pages=501|date=February 1978|pmid=622185|doi=10.1038/271501a0}}</ref><ref>{{cite journal|vauthors=Tonegawa S, Maxam AM, Tizard R, Bernard O, Gilbert W|title=Sequence of a mouse germ-line gene for a variable region of an immunoglobulin light chain|journal=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America|volume=75|issue=3|pages=1485–9|date=March 1978|pmid=418414|pmc=411497|doi=10.1073/pnas.75.3.1485}}</ref>
 
== Xem thêm ==
 
[[Phiên mã nhân thực]].
* [[XửPhiên mã nhân ARNthực]].
* [[Xử lý ARN]].
 
== Nguồn trích dẫn ==