Khác biệt giữa các bản “Phước Bình (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Phường [[Phước Bình, Quận 9|Phước Bình]], [[Quận 9]], [[Thành phố Hồ Chí Minh]].
* Phường [[Phước Bình, thị xã Phước Long|Phước Bình]], thị xã [[Phước Long, Bình Phước|Phước Long]], tỉnh [[Bình Phước]].
<!--* Xã [[Phước Bình, Trảng Bàng|Phước Bình]], thị xã [[Trảng Bàng]], tỉnh [[Tây Ninh]]-->
* Xã [[Phước Bình, Long Thành|Phước Bình]], huyện [[Long Thành]], tỉnh [[Đồng Nai]]
* Xã [[Phước Bình, Bác Ái|Phước Bình]], huyện [[Bác Ái]], tỉnh [[Ninh Thuận]]