Khác biệt giữa các bản “Tiếng Đức Áo”

n
n
 
== Ngôn ngữ ==
Giống như mối quan hệ giữa [[tiếng Anh Anh]] và [[tiếng Anh Mỹ]], các phương ngữ tiếng Đức khác nhau ở các khía cạnh nhỏ (ví dụ: chính tả, cách sử dụng từ và ngữ pháp) nhưng nhìn chung rất giống nhau và dễ thông hiểu lẫn nhau.
== Phương ngữ ==