Khác biệt giữa các bản “Quảng Bình”

{{chính|Lịch sử hành chính Quảng Bình}}
[[Tập tin:UBND tỉnh Quảng Bình.jpeg|nhỏ|phải|250px|Trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình]]
Tỉnh Quảng Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện với 159151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 thị trấn, 1615 phường và 136128 xã.
 
{|cellpadding= "0" cellspacing= "6" width= "100%" align= "center" style= "background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; margin-top: 16px"
|colspan= "3" align= "left" style= "background: #F5F5DC; padding-left: 30px;"|'''Thành phố (1)
|-bgcolor= "#f5f5f5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Đồng Hới ]]||119.222||''109 phường, 6 xã''
|-
|colspan= "3" align="left" style= "background: #F5F5DC; padding-left: 30px;"|'''Thị xã (1)
|colspan= "3" align= "left" style= "background: #F5F5DC; padding-left: 30px;" |'''Huyện (6)
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Bố Trạch]]|| 184.371||''23 thị trấn, 2825 xã''
 
|}
|-
|-bgcolor= "#f5f5f5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Lệ Thủy]]|| 143.453||''2 thị trấn, 2624 xã''
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Minh Hóa]]||50.708 ||''1 thị trấn, 1514 xã''
|-bgcolor= "#f5f5f5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]] ||90.794||''1 thị trấn, 14 xã''
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Quảng Trạch]]||106.947||''1817 xã''
|-bgcolor= "#f5f5f5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Tuyên Hóa]]||80.030||''1 thị trấn, 1918 xã''
|}
|valign= "top" style= "background: #f9f9f9; font-size: 90%" |