Khác biệt giữa các bản “Dĩ An”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| kinh phút = 46
| kinh giây = 4
| diện tích = 60,1
| dân số = 403760
| thời điểm dân số = 2019
| dân số thành thị = 100%
| thành lập =
*2011: thị xã<ref name="nq04"/>
*2020: thành phố<ref name="PH41">http://quochoivneconomy.vn/UBTVQH/tintuc/Pages/tinbinh-duong-chinh-thuc-phe-duyet-de-an-thanh-lap-thanh-pho-di-hoatan-dong20190908234209714.aspx?ItemID=1101htm</ref>
| loại đô thị = [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại III|Loại III]]
| năm công nhận = [[2017]]