Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thể loại:Bến Tre (thành phố)”

Trang mới: “{{đang diễn ra}} {{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | tên = An Hội | vai trò hành chính = Phường | hình = | ghi chú hình = | vĩ đ…”
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Trang mới: “{{đang diễn ra}} {{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | tên = An Hội | vai trò hành chính = Phường | hình = | ghi chú hình = | vĩ đ…”)
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{đang diễn ra}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam
| tên = PhườngAn 1Hội
| vai trò hành chính = Phường
| hình =
| kinh giây =
| hướng kinh độ = E
| diện tích = 0,2692 km²
| dân số = 411.456502 người
| thời điểm dân số = 20182019
| mật độ dân số = 17.138 người/km²
| dân tộc =
| quốc gia = {{VIE}}
}}
{{bài cùng tên|Phường 1}}
'''PhườngAn 1Hội''' là một [[Phường (Việt Nam)|phường]] thuộc [[bến Tre (thành phố)|thành phố Bến Tre]], tỉnh [[Bến Tre]], [[Việt Nam]]. Phường An Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phường 1, Phường 2, và Phường 3.
 
==Vị trí địa lý==
==Lịch sử==
*Nghị quyết số '''34/NQ-CP'''<ref name="34/NQ-CP">[http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-34-NQ-CP-thanh-lap-thanh-pho-Ben-Tre-thuoc-tinh-Ben-Tre/92876/thuoc-tinh.aspx Nghị quyết số 34/NQ-CP về việc thành lập thành phố Bến Tre thuộc tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành]</ref> ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Chính phủ, phường 1 thuộc thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre.
* http://hdnd.bentre.gov.vn/noi-dung/-/cms-icbt/10180/bai-viet/277639
 
==Liên Kết ngoài==
==Chú thích==