Khác biệt giữa các bản “Bình Phú, thành phố Bến Tre”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
*Bắc giáp
==Lịch sử==
Đề án tái cấu trúc các đơn vị hành chính tỉnh Bến Tre giai đoạn 2019-2021 sáp nhập toàn bộ diện tích xã Mỹ Thành vào xã Bình Phú. Trước đó, vào tháng 4 năm 2013, xã Mỹ Thành vốn trước đây thuộc huyện [[Châu Thành, Bến Tre|Châu Thành]] đã được sáp nhập vào [[thành phố Bến Tre]]<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-49-NQ-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Chau-Thanh-180898.aspx|title=Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2013 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Châu Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Tại thời điểm sáp nhập năm 2013, xã Mỹ Thành có diện tích 3,11&nbsp;km², dân số là 2.985 người,<ref name=MS>{{Chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | tiêu đề =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | ngày truy cập =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | nhà xuất bản =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref> mật độ dân số đạt 960 người/km².
 
==Điều kiện tự nhiên==