Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa Lạc, Phú Tân (An Giang)”

sửa đổi chính tả và thêm mục →‎Phát triển giáo dục
Không có tóm lược sửa đổi
(sửa đổi chính tả và thêm mục →‎Phát triển giáo dục)
Với tiềm năng vốn có từ sông Hậu, kinh tế phát triển ngoài nông nghiệp mà xã còn đầu tư lớn nuôi trồng thủy sản cá tra, cá lóc cùng các nhà bè trên sông tập trung ở ấp Hòa Bình 3 và Hòa An. Đây là nguồn lợi mang đến thu nhập cao cho người dân.
==Phát triển giáo dục==
 
=== Mẫu giáo ===
Trường mấu giáo Hòa Lạc(điểm chính)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 2.
 
Trường mấu giáo Hòa Lạc(điểm phụ)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa An.
 
=== Tiểu học ===
Trường Tiểu Học "A" Hòa Lạc(điểm chính)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 3.
 
Trường Tiểu Học "A" Hòa Lạc(điểm phụ)
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 3.
 
Trường Tiểu Học "B" Hòa Lạc
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Lộc.
 
Trường Tiểu Học "C" Hòa Lạc
 
Địa chỉ: Ấp Hòa An.
 
Trường Tiểu Học "D" Hòa Lạc
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 1.
 
=== THCS ===
Trường THCS Hòa Lạc
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 2.
 
=== THPT ===
Trường THPT Hòa Lạc
 
Địa chỉ: Ấp Hòa Bình 3.
 
==Hình ảnh==
48

lần sửa đổi