Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Quang Bí”

Trong suốt 18 năm đi sứ bị giam giữ, Lê Quang Bí vẫn luôn giữ gìn phẩm hạnh và kỷ cương phép nước, không làm ô danh cho tổ quốc mình.
 
Năm Bính Dần, niên hiệu Sùng Khang thứ nhất (1566) đời Mạc Hậu Hợp, ông trở về nước. Ngày 25 tháng Giêng năm ấy, nhà Mạc sai Lại Bộ thượng thư kiêm Đông Các đại học sĩ Kế Khê bá [[Giáp Hải]], và Đông các hiệu thư Phạm Duy Quyết, lên tận đầu địa giới [[Lạng Sơn]] để đón sứ thần Lê Quang Bí. Lúc được cử đi sứ, Lê Quang Bí mới 4143 tuổi, tóc còn xanh mà lúc trở về nước , ông vừa trònđã 6061 tuổi, đầu tóc đã bạc trắng.
 
Về đến tổ quốc, Lê Quang Bí được Mạc Hậu Hợp phong cho chức thượng thư, lại phong cho tước ''Tô quận công'', ví ông với vị trung thần Tô Vũ [[nhà Hán]] là Tô Vũ.
 
==Tập thơ ''Tô công phụng sứ''==
62.017

lần sửa đổi