Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Quang Bí”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Năm 1561, Mạc Tuyên Tông mất, con là Mậu Hợp nối ngôi.
 
Năm 1563, quan quân [[Lưỡng Quảng]] nhà Minh mới sai người đưa Lê Quang Bí tới [[Bắc Kinh]] triều kiến vua Minh. Nhân dịp vua mới là Mạc Mậu Hợp cũng sai hầu mệnh gửi cho ông 25 lạng bạc để thưởng lạo. Khi Lê Quang Bí tới [[Bắc Kinh]], lại bị lưu ở sứ quán thêm vài năm nữa. Viên Đại học sĩ triều Minh là Lý Xuân Phương thương Quang Bí ở trong nước nhà Minh đã 18 năm.
 
 
Năm 1566, vua mới nhà Minh là Mục Tông mới cho ông trở về nước. Người Minh ví ông như [[Tô Vũ]] đi sứ đến lúc bạc đều mới được trở về<ref>Tô Vũ phụng mệnh nhà Hán đi sứ Hung Nô, cũng bị Hung Nô giữ lại 19 năm, sai đi chăn dê. Mãi sau khi nhà Hán cho Vương Chiêu Quân sang làm vợ vua Hung Nô (''[[Chiêu Quân]] cống Hồ''), Tô Vũ mới được trở về Hán. Tấm gương trung thành với nhà Hán của Tô Vũ rất nổi tiếng trong lịch sử</ref>
 
Năm 1566, Viên Đại học sĩ triều Minh là Lý Xuân Phương thương Quang Bí ở trong nước nhà Minh đã 18 năm, bị giữ lâu ở công quán mà vẫn giữ được mệnh chúa, nên tâu lên vua Minh nhận cống phẩm và cho ông về. Vua mới nhà Minh là Mục Tông mớibằng lòng theo lời của Xuân Phương, cho ông trở về nước. Người Minh ví ông như [[Tô Vũ]] đi sứ đến lúc bạc đều mới được trở về<ref>Tô Vũ phụng mệnh nhà Hán đi sứ Hung Nô, cũng bị Hung Nô giữ lại 19 năm, sai đi chăn dê. Mãi sau khi nhà Hán cho Vương Chiêu Quân sang làm vợ vua Hung Nô (''[[Chiêu Quân]] cống Hồ''), Tô Vũ mới được trở về Hán. Tấm gương trung thành với nhà Hán của Tô Vũ rất nổi tiếng trong lịch sử</ref>
 
Trong suốt 18 năm đi sứ bị giam giữ, Lê Quang Bí vẫn luôn giữ gìn phẩm hạnh và kỷ cương phép nước, không làm ô danh cho tổ quốc mình.
 
Năm Bính Dần, niên hiệu Sùng Khang thứ nhất (1566) đời Mạc Hậu Hợp, ông trở về nước. Ngày 25 tháng Giêng năm ấy, nhà Mạc di cư ra hành quán ở Bồ Đề, sai Lại Bộ thượng thư kiêm Đông Các đại học sĩ Kế Khê bá [[Giáp Hải]], và Đông các hiệu thư Phạm Duy Quyết, lên tận đầu địa giới [[Lạng Sơn]] để đón sứ thần Lê Quang Bí. Lúc được cử đi sứ, Lê Quang Bí mới 43 tuổi, tóc còn xanh mà lúc trở về nước, ông đã 61 tuổi, đầu tóc đã bạc trắng.
 
Về đến tổ quốc, Lê Quang Bí được Mạc Hậu Hợp phong cho chức thượng thư, lại phong cho tước ''Tô quận công'', ví ông với vị trung thần Tô Vũ [[nhà Hán]].
==Tham khảo==
*Đại Việt thông sử
*[[Đại Việt Sử ký Toàn thư]]
 
==Liên kết ngoài==
62.022

lần sửa đổi