Khác biệt giữa các bản “Tự Đức”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Dù làm vua, Tự Đức luôn kính cẩn vâng lời mẹ dạy. Ông đã ghi chép những lời răn của mẹ vào một cuốn sách, đặt tên là ''Từ huấn lục''. Thậm chí, có lần do mải mê đi săn về cung hơi muộn, thấy mình phạm lỗi nên ông nằm ra, đặt chiếc roi lên mâm son để chờ Hoàng thái hậu [[Từ Dụ]] trừng phạt.<ref name="vnsl"/>
===Vợ=Gia quyến==
Ông có tất cả 103 người vợ và ông không đặt [[Hoàng hậu]] mà chỉ cao nhất là [[Hoàng quý phi]], và không có ghi chép đủ về tất cả các cung phi của ông.
{|class="wikitable"