Khác biệt giữa các bản “Cục quản lý nhà nước về Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
(National Radio and Television Administration là Cục quản lý nhà nước về Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc không hề còn là Trung ương làm ơn đừng dịch là Trung ương)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Xóa đổi hướng
{{Infobox organization
| name = TổngCục cụcquản Báo chínhà và Xuấtnước bản,về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc <br> 国家广播电视总局
| named_after = Cục quản lý nhà nước về Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc <br> 国家广播电视总局
| logo = National Emblem of the People's Republic of China (2).svg
| logo_size = 100
Năm 1986, '''Bộ Văn hóa Điện ảnh''' và '''Bộ Phát thanh và Truyền hình''' sáp nhập để thành lập '''Bộ Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình'''. Ngày 25 tháng 6 năm 1998, '''Bộ Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình''' được tổ chức lại thành '''Cuc Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc'''. Tháng 3 năm 2013, Quốc vụ viện công bố kế hoạch sáp nhập Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc với [[Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc]] để thành lập Tổng cục Báo chí và Xuất bản, Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc.
 
Tháng 3 năm 2018, SAPPRFT bị bãi bỏ và các chức năng của phim điện ảnh và quy định của ngành công nghiệp truyền hình sẽ trực thuộc [[Đảng Cộng sản Trung Quốc]], [[Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc]] thay vì Quốc vụ viện <ref>{{Chú thích web|url=https://deadline.com/2018/03/china-film-industry-regulation-communist-party-propaganda-department-1202350328/|tiêu đề=China Film Industry To Be Regulated By Communist Party Propaganda Department|website=Deadline.com}}</ref>.
 
== Thể chế ==