Khác biệt giữa các bản “Phong Nha”

không có tóm lược sửa đổi
n (6characters đã đổi Sơn Trạch thành Phong Nha: Thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở xã Sơn Trạch)
{{otheruses|thị trấn thuộc huyện Bố Trạch|quần thể hang động|Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | xã
| tên = Sơn Trạch