Khác biệt giữa các bản “Phong Nha”

không có tóm lược sửa đổi
{{otherusesotheruses4|thị trấn thuộc huyện Bố Trạch|quần thể hang động|Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng}}
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | xã
| tên = Sơn Trạch