Khác biệt giữa các bản “Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Nam”

Trang mới: “thế=|nhỏ|300x300px|Thành phố [[Phủ Lý]] Đây là '''Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Nam''' đư…”
(Trang mới: “thế=|nhỏ|300x300px|Thành phố [[Phủ Lý]] Đây là '''Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Nam''' đư…”)
(Không có sự khác biệt)
408

lần sửa đổi