Khác biệt giữa các bản “Danh sách tòa nhà cao nhất Việt Nam”

| align="center" |14
| Hậu Giang Diamond Plaza
| align="center" |[[Vị Thanh, Hậu Giang |Vị Thanh]]
| align="center" |--
| align="center" |30
| align="center" |[[Hà Nam]]
|Vincom Plaza Phủ Lý
| align="center" |~{{m to ft|100102|abbr=yes|precision=0}}
| align="center" |27
| align="center" |2018
408

lần sửa đổi