Khác biệt giữa các bản “Vũ đế”

* [[Việt Nam]] Nam triều [[Lê Trung Tông (Hậu Lê)|Hậu Lê Vũ Đế]]
* [[Việt Nam]] [[Đàng trong|Quảng Nam quốc]] [[Nguyễn Phúc Khoát|Nguyễn Vũ Đế]] (truy tôn, gọi tắt theo thụy hiệu thật là [[Hiếu Vũ Đế]])
* [[Việt Nam]] [[Nguyễn Huệ|Tiền Nguyễn Vũ Đế]] (thường gọi Tây Sơn Vũ Đế, được [[hoàng đế]] [[Càn Long]] ban tặng thụy hiệu là An Nam Trung [[Thuần Vương]])
 
==Xem thêm==