Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 37C”

(Thử nghiệm áp dụng bản mẫu mới và sửa lỗi Icon không hiên)
* Đền Thượng Thôn, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh [[Nam Định]]
* Đình Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện [[Ý Yên]], tỉnh Nam Định
* Đình Viết, xã Yên Chính, huyện [[Ý Yên]], tỉnh [[Nam Định]]
* [[Đền thờ Đinh Bộ Lĩnh]], xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh [[Ninh Bình]]
* [[Núi Kỳ Lân]] - Lăng Phát Tích, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh [[Ninh Bình]]