Khác biệt giữa các bản “Hòa Mạc (phường)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Phường Hòa Mạc trước đây vốn là thị trấn Hòa Mạc, thị trấn huyện lỵ của huyện Duy Tiên, được thành lập vào năm [[1986]] trên cơ sở 46,68 ha diện tích tự nhiên của xã Yên Bắc và 122,31 ha diện tích tự nhiên của xã Trác Văn.<ref name=34-HĐBT>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-34-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thi-tran-tinh-Ha-Nam-Ninh/37062/noi-dung.aspx|title=Quyết định 34-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành|tác giả=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
Đến năm [[2018]], thị trấn Hòa Mạc có diện tích 1,84 km², dân số là 7.360 người, mật độ dân số đạt 4.000 người/km².
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], [[Ủy ban thường vụ Quốc hội]] thông qua Nghị quyết số '''829/NQ-UBTVQH14'''.<ref name="NQ829">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198694 Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14]</ref> Theo đó, điều chỉnh 2,119 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 3.794 người của xã Yên Bắc, 1,721 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 334 người của xã Châu Giang vào thị trấn Hòa Mạc và thành lập phường Hòa Mạc trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Hòa Mạc.
 
==Chú thích==