Khác biệt giữa các bản “Hòa Mạc (phường)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], [[Ủy ban thường vụ Quốc hội]] thông qua Nghị quyết số '''829/NQ-UBTVQH14'''.<ref name="NQ829">[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=198694 Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14]</ref> Theo đó, điều chỉnh 2,119 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 3.794 người của xã Yên Bắc, 1,721 km<sup>2</sup> diện tích tự nhiên và 334 người của xã Châu Giang vào thị trấn Hòa Mạc và
 
PhườngSau khi điều chỉnh địa giới thị trấn Hòa Mạc có diện tích 5,68 km², dân số năm 2018 là 11.488 người, mật độ dân số đạt 2.023 người/km².
 
Thành lập phường Hòa Mạc trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Hòa Mạc.