Khác biệt giữa các bản “Phong trào Đồng khởi”

Đêm 2 tháng 1 năm 1960, ban lãnh đạo tỉnh Bến Tre họp tại xã Tân Trung, quyết định: "''phát động một tuần lễ toàn dân đồng khởi, diệt ác ôn, phá thế kìm kẹp, giải phóng nông thôn, làm chủ ruộng vườn''" và quyết định khởi nghĩa thống nhất từ ngày [[17 tháng 1]] đến ngày 25 tháng 1. Điểm đột phá tại cù lao Minh (gồm 3 huyện Minh Tân, Mỏ Cày, Thạnh Phú), điểm chính ở Mỏ Cày.
 
Ngày [[17 tháng 1]] năm 1960, theo kế hoạch đã định, cuộc Đồng khởi nổ ra đúng như dự kiến tại ba xã [[Định Thủy]], [[Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam|Phước Hiệp]], [[Bình Khánh, Mỏ Cày Nam|Bình Khánh]] (huyện [[Mỏ Cày (huyện)|Mỏ Cày]], tỉnh [[Bến Tre]]) và kiểm soát hoàn toàn các xã sau 2 ngày. Trung đội quân giải phóng đầu tiên của Bến Tre thành lập tại vườn dừa, xã Bình Khánh.
 
Sau đó, phong trào chuyển hướng sang [[Giồng Trôm]], tập trung ở các xã trọng điểm Châu Hòa, Châu Bình và Phong Mỹ dưới sự lãnh đạo của nữ tướng [[Nguyễn Thị Định]].