Khác biệt giữa các bản “Yên Bái (thành phố)”

không có tóm lược sửa đổi
Ngày [[11 tháng 1]] năm [[2002]], Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 05/2002/NĐ-CP thành lập thành phố Yên Bái trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Yên Bái.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-05-2002-ND-CP-thanh-lap-thanh-pho-Yen-Bai-thuoc-tinh-Yen-Bai-vb7298t11.aspx Nghị định 05/2002/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Yên Bái thuộc tỉnh Yên Bái]</ref>
 
Theo Nghị định số 87/2008/NĐ-CP/ ngày [[4 tháng 8]] năm [[2008]] của Chính phủ, sáp nhập 6 xã: [[Văn Phú, thành phố Yên Bái|Văn Phú]], [[Văn Tiến, thành phố Yên Bái|Văn Tiến]], [[Hợp Minh]], [[Giới Phiên]], [[Phúc Lộc, thành phố Yên Bái|Phúc Lộc]], [[Âu Lâu]] thuộc huyện [[Trấn Yên]] vào thành phố Yên Bái.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-87-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Tran-Yen-de-mo-rong-thanh-pho-Yen-Bai-huyen-Yen-Binh-tinh-Yen-Bai-vb69116t11.aspx Nghị định 87/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái]</ref>
 
Ngày [[12 tháng 12]] năm [[2013]], chuyển 2 [[Nam Cường, thành phố Yên Bái|xã Nam Cường]] và [[Hợp Minh]] thành 2 phường có tên tương ứng.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-122-NQ-CP-nam-2013-Thanh-lap-phuong-Nam-Cuong-Yen-Bai-vb215907.aspx Nghị quyết 122/NQ-CP năm 2013 Thành lập phường Nam Cường thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái]</ref>