Khác biệt giữa các bản “Phong Nha”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| vị trí lấy tọa độ =
| vĩ độ = 17
| vĩ phút = 36
| vĩ giây = 37
| kinh độ = 106
| kinh phút = 18
| kinh giây = 18
| diện tích =
| dân số =