Khác biệt giữa các bản “Lái Thiêu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vai trò hành chính = Phường
| hình = Tetlaithieu2.jpg
| ghi chú hình = Trung tâm phường Lái Thiêu, [[Tết]] [[2012]]
| vĩ độ =
| kinh độ =(10.9048650,106.6999563)