Khác biệt giữa các bản “Lái Thiêu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Phường Lái Thiêu được chia thành 9 khu phố gồm: HòaBình Đức Long1, LongBình Thới,Đức Chợ2, NguyễnBình TrãiHòa, Chợ, Đông Nhì, Đông Tư, BìnhHòa HòaLong, BìnhLong Đức 1Thới, BìnhNguyễn Đức 2Trãi.
 
==Tham khảo==