Khác biệt giữa các bản “Ngọc Động, Quảng Hòa”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi về phiên bản 40617627 bởi Ngọc Xuân bot (thảo luận). (TW))
Thẻ: Lùi sửa
 
Trên địa bàn xã Ngọc Động có núi Co Chở cao 825 mét giáp với xã Hà Trì. Suối Bó Ru chảy trên địa phận xã Ngọc Động.
<!--Xã Hoàng Hải được chia thành các xóm: Bản Áo, Bó Mèo, Cốc Chia, Bản Lộc, Lũng Ỏ-Lũng Đẩy, Lũng Cà-Lũng Kít, Lũng Muông 1, Lũng Muông 2, Lũng Tàn-Lũng Nhùng, Lũng Tàn, Lũng Thốc, Nà Tha, Tổng Thá, Lũng Muông 3.
 
Trên địa bàn xã Hoàng Hải có các ngọn núi như Chắm Ché và núi Y Hà. Suối Bó Ru chảy qua đoạn đông bắc của xã.
-->
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}